Soita ja kysy lisää palveluistamme! Puh. 040 418 5418

 
   

KS-Tarkastus etusivuKuntokatselmukset

Kosteusmittaukset

Vuositarkastukset

Kuntoarviot

Terästarkastukset

Hinnasto

Yhteystiedot

Hyödylliset linkit

Tilaajan ohje

Kuntotarkastuksen asiakaskysely

  Kuntotarkastukset

Harkitsetko kuntotarkastuksen tilaamista? Tässä on lyhyt kuvaus tarkastuksen vaiheista yhteydenotosta raportin läpikäymiseen ja millaista vastinetta rahoillesi saat. Annetut ajat koskevat n. 150 m² omakotitaloa.
  • Tilaaja ottaa yhteyttä tarkastajaan.

Tilaajan kanssa keskustellaan miksi kuntotarkastus tehdään, mitä huolellisesti tehdyllä tarkastuksella saavutetaan, sekä tarkastuksen sisällöstä ja luonteesta (pääpaino on kiinteistössä havaittavien puutteiden/vikojen kartoittamisessa).

Tutustutaan yhdessä keskeisempiin tilaajan ohjeen kohtiin (KH 90-00316, LVI 01-10336 Kuntotarkastus asuntokauppaa varten / Tilaajan ohje), jonka tilaaja saa siksi ajaksi luettavakseen, kunnes tarkastus tehdään (sivustolla oleva tilaajan ohje vastaa pääpiirteittäin virallista ohjetta). Yhdessä tilaajan kanssa tutustutaan huolella varsinkin tilaajan ohjeen tilaajaa koskeviin kohtiin (kuten 9 TILAAJAN OSALLISTUMINEN KUNTOTARKASTUKSEEN). Tutustumisella on suuri merkitys, jotta tarkastuksesta saadaan totuudenmukainen ja annettujen suoritusohjeiden mukainen kuntotarkastus.

Jos tarkastuksen tilaaja päättää tilata tarkastuksen, tehdään siitä kirjallinen tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa käy ilmi tarkastuksen hinta, sekä mahdollisten lisätöiden kustannukset (esim. tuoko tarkastaja omat tikkaat ja tekee tarvittavat huoltoluukut, joiden paikoista on sovittu etukäteen tilausvahvistuksessa).

Tarkastaja tutustuu kohteen asiapapereihin (tai sopimuksen mukaan hankkii ne itse) ja ottaa niistä tarvittavat kopiot. Jos tarkastuksen tilaaja on täyttänyt etukäteen tilaajakyselylomakkeen, voi hän palauttaa sen tutustumisvaiheessa tai viimeistään päivää ennen tarkastusta.

  • Kuntotarkastuksen suorittaminen n. 4 h

Kuntotarkastus suoritetaan KH 90- 00317, LVI 01-10337 ohjekortin (Kuntotarkastus asuntokauppaa varten) suoritusohjeen mukaisesti. Tarkastus tehdään pintapuolisesti aistinvaraisesti ja pintoja rikkomatta.

Kuntotarkastuksen lopuksi tarkastuksen sisältö käydään läpi yhdessä myyjän ja ostajan kanssa. Keskustelemalla tarkastuksen sisällöstä asiakas saa paremman kuvan kohteen kunnosta.

  • Raportin kirjoittaminen n. 8-10 h

Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka luovutetaan tarkastuksen tilaajalle. Raportissa kuvataan kohteen tilanne sellaisena kuin se oli tarkastushetkellä.

Raportissa esitetään tarkastuksessa havaitut oleelliset, vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet sekä toimenpide-ehdotukset havaittujen epäkohtien selvittämiseksi tai korjaamiseksi. Raporttiin on kirjattu havaittujen epäkohtien merkitys, vakavuusaste, mahdollinen haitta asumiselle ja korjaus- tai toimenpidetarve. Raportissa kerrotaan yleisesti korjaamisen ja korjaamatta jättämisen riskit.

Aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomattomalla tarkastusmenetelmällä kuntotarkastuksella ei voida saada täyttä varmuutta kohteen vaurioista tai vauriottomuudesta. Tarvittaessa tarkastaja suosittelee lisätutkimuksia asian selvittämiseksi.

Raportti sisältää n. 8-20 valokuvaa.

  • Raportti toimitetaan tilaajalle kahtena kappaleena, joista toinen on kansissa.

Kuntotarkastuksen hinta muodostuu kiinteistön kokonaispinta-alan, rakenteen muutostöiden (esim. onko ala/yläpohja tarkistettavissa), sekä erilaisten yksityiskohtien/rajauksien mukaan. Suuntaa antava kokonaispinta-ala saadaan, kun rakennuksen ulkomitat kerrotaan kerroslukumäärällä. Erikoiskohteet esim. ulkorakennukset hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

 

 

Asuinkiinteistön kuntotarkastuskohteet

 
Etusivu • Kuntotarkastukset • KuntokatselmuksetKosteusmittauksetVuositarkastuksetKuntoarviotTerästarkastukset Hinnasto Yhteystiedot
Hyödylliset linkit