Soita ja kysy lisää palveluistamme! Puh. 040 418 5418

 
   

KS-Tarkastus etusivu

Kuntotarkastukset

KuntokatselmuksetVuositarkastukset

Kuntoarviot

Terästarkastukset

Hinnasto

Yhteystiedot

Hyödylliset linkit

Tilaajan ohje

Kuntotarkastuksen asiakaskysely

  Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksilla saadaan selvitettyä erilaisten rakenteiden ja materiaalien kosteudentila. Mittausten perusteella voidaan selvittää esimerkiksi vesivahingon laajuus ja milloin betonilaatta on päällystettävissä.

Vesivahinkokohteissa kosteusmittauksilla pyritään selvittämään vahingon laajuutta ja määrittelemään sen pohjalta kuivatustarvetta ja muita jatkotoimenpiteitä. Vesivahinkotilanteessa mittaukset pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeasti, jotta vuotokohta saataisiin paikallistettua ja jatkotoimenpiteisiin päästäisiin mahdollisimman nopeasti.

Ennen betonilaatan päällystämistä pitää mittaamalla varmistaa, että rakenteen kosteuspitoisuus on päällystemateriaalin edellyttämällä tasolla. Kosteusarvot annetaan pääsääntöisesti suhteellisena kosteuspitoisuutena (RH %). Yleisempien pintamateriaalien RH -arvot ovat välillä 80–90%.

Erilaisten rakenteiden kosteustilaa voidaan selvittää ainetta rikkomattomin menetelmin. Pintakosteudenosoittimien eli pintakosteusmittareiden toiminta perustuu mitattavan materiaalin sähköisten ominaisuuksien muuttumiseen materiaalin vesipitoisuuden muuttuessa.

Pintakosteudenosoittimet soveltuvat parhaiten tilanteeseen, jossa rakenteissa haetaan mahdollisia kosteampia kohtia. Osoittimilla voidaan paikallistaa kylpyhuoneiden pintamateriaalien alla oleva normaalia korkeampi kosteus tai määrittää miten korkealle seinärakenteessa vesi on noussut kapilaarisesti.
HAAMU

 

Pintakosteudenosoittimella ei voida laatoitetuissa ja vesieristetyissä rakenteissa varmuudella
todeta onko kosteus vedeneristeen päällä vai alla.

Pintakosteusmittausten perusteella ei tule

  • tehdä rakenteiden purkupäätöstä
  • määrittää betonirakenteiden kuivatustarvetta
  • tehdä betonirakenteiden päällystyspäätöksiä

Haluttaessa varma tieto rakenteen kosteudesta (suhteellisesta kosteudesta RH) tulisi rakenteesta
ottaa joko näytepala tai tehdä porareikämittauksia.

Betonin suhteellisen kosteuden (RH) mittaus tehdään yleensä betoniin poratusta reiästä, jossa
kosteus tietyn ajan kuluessa porauksesta asettuu tasapainoon ympäröivän materiaalin kanssa.
Ohuita mitta-antureita käytettäessä porareiän olisi hyvä olla Ø16 mm kokoinen. Porareikä ei
myöskään saa rikkoa rakennetta siten, että rakenne myöhemmin vaurioituu esim. vesieristetyt tilat. Näin ollen porareiän paikan valinnassa ja jälkikorjauksessa on oltava erityisen huolellinen.

Kosteusmittauksen hinta muodostuu työhön käytetystä kokonaisajasta (min. 3 h). Aika sisältää
myös matkoihin käytetyn ajan sekä mahdollisesti muuna ajankohtana asiapapereihin/kyselylistaan
käytetyn ajan.

 
EtusivuKuntotarkastuksetKuntokatselmukset • Kosteusmittaukset • VuositarkastuksetKuntoarviotTerästarkastukset Hinnasto Yhteystiedot
Hyödylliset linkit