Soita ja kysy lisää palveluistamme! Puh. 040 418 5418

 
   Kuntotarkastukset

Kuntokatselmukset

Kosteusmittaukset

Vuositarkastukset

Kuntoarviot

Terästarkastukset

Hinnasto

Yhteystiedot

Hyödylliset linkit

Tilaajan ohje

Kuntotarkastuksen asiakaskysely

  KS-tarkastus - Laadukkaan työn puolesta!

Oman asunnon ostaminen on ihmiselle yksi suurimmista taloudellisista hankinnoista, jolloin sitoudutaan hyvinkin pitkäaikaisiin rahoitusjärjestelyihin. Odotukset ostettaessa ovatkin, että koti olisi lainaa huomattavasti pitkäikäisempi.

Asunnon myyjä on kiinteistössä havaituista virheistä vastuussa viisi vuotta. Osa kiinteistön omistajista kokee tämän vastuun niin suurena ja pelottavana, että siirtävät tai luopuvat kokonaan kiinteistön myynnistä.

Kaupanteon hetkellä ostaja on jo ihastunut myytävään kohteeseen ja on usein valmis hyväksymään sen pikkuvikoineen ja puutteineen. Mahdolliset isotkaan rakenteelliset vauriot, jotka voivat aiheuttaa tulevaisuudessa terveydellisen riskin asumiselle, eivät aina välttämättä ole este kaupanteolle, kunhan niistä kerrotaan ja sovitaan ennen kaupantekoa.

Itsenäinen ja riippumaton KS-tarkastus tarjoaa asuntokaupan yhteisen toimintamallin mukaisia kiinteistöjen kuntotarkastuksia. KS-tarkastus tarjoaa myös monia muita palveluja, jotka helpottavat päätöksen tekoa asunnon osto– ja myyntitilanteissa, sekä kiinteistön ylläpitoon liittyvissä toimenpiteissä. Seuraavassa tiivistetty kuvaus tarjolla olevista palveluista, joiden yksityiskohtaisemmat tiedot ja toimintaohjeet löytyvät palveluiden omilta sivuilta.

Kuntotarkastukset

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten on tarkoitettu niille, jotka ovat ostamassa asuntoa. Huolella tehdyllä kuntotarkastuksella saadaan puolueetonta tietoa rakennuksen senhetkisestä kunnosta, mahdollisista vaurioista ja pystytään arvioimaan erilaisten teknisten laitteiden käyttöikä. Tarkastuksesta saadulla tiedolla saadaan pienennettyä myyjän ja ostajan välisiä asuntokauppaan liittyviä riskejä, jotka voivat johtaa huomattaviin oikeuskuluihin.

Kuntokatselmukset

Asuntokaupan näytön yhteydessä tapahtuvat kuntokatselmukset on tarkoitettu niille, jotka ovat jo tutustuneet kohteeseen ja haluavat ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen kohteesta, ennen kuin ovat valmiit tekemään esisopimusta ja ennen kohteeseen tehtävää kuntotarkastusta.

Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksilla saadaan selvitettyä erilaisten rakenteiden ja materiaalien kosteudentila. Mittausten perusteella voidaan selvittää esim. pesuhuoneen kosteudentila, vesivahingon laajuus ja milloin betonilaatta on päällystettävissä.

Vuositarkastukset

Kiinteistöjen vuositarkastukset on tarkoitettu niille, jotka ovat ostaneet uuden vastarakennetun kiinteistön tai asunnon yritykseltä ja haluavat ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen kohteesta ennen rakentajan suorittamaa vuositarkastusta ja vakuussumman vapautumista.

Kuntoarviot

Kiinteistöjen kuntoarviot on tarkoitettu rivi-, pari- ja omakotitaloille. Kuntoarvio antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista huolto/korjaustoimenpiteistä ja niiden arvioidusta ajankohdista sekä kustannuksista.

Terästarkastukset

Teräsrakenteisen kiinteistön rakennuttajille ja rakentajille tarkoitettu tarkastus. Teräsrungon tarkastustoimenpiteet suoritetaan RT RakMK-21027 / B7 ohjeiden mukaisesti.

 
 
Etusivu • KuntotarkastuksetKuntokatselmuksetKosteusmittauksetVuositarkastuksetKuntoarviotTerästarkastukset Hinnasto Yhteystiedot
Hyödylliset linkit